Zarząd

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2018, uczestnicy wybrali 6-osobowy Zarząd APL w składzie:

  • Joanna Kondracka – Prezes
  • Iwona Domańska – Vice-prezes
  • Andrzej Kulik
  • Magda Briand
  • Beata Jaquet
  • Robert Kubski

Nie powołano Skarbnika z braku chętnych, obecnie funkcje te pełni dokooptowana w trakcie roku do Zarządu Ania Gajda.

Walne Zgromadzenie wybrało rownież członkόw Komisji Rewizyjnej :

  • Edyta Kubska
  • Joanna Malik-Jodłowska

Zarząd wykonuje decyzje Walnego Zgromadzenia i kieruje pracą Stowarzyszenia.

Członkiem Zarządu może zostać każda osoba zainteresowana rozwijaniem działalności Stowarzyszenia i realizacją jego celόw.

Członkowie wybierani są na okres 2 lat na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd zbiera się tak często jak wymaga tego działalność Stowarzyszenia.

Szczegόłowe informacje dotyczące Zarządu znajdują się w Statucie Stowarzyszenia.