Członkostwo

Członkiem Polskiego Stowarzyszenia w Lozannie mogą zostać osoby fizyczne mające ukończony 18 rok życia oraz osoby prawne (stowarzyszenia, instytucje) oświadczające zgodność z celami Stowarzyszenia.

Prawa członkowskie nabywa się przez opłacenie składki członkowskiej, która wynosi:

  • CHF 30.- od członka zwyczajnego
  • CHF 50.- od rodziny (dwoje dorosłych; dwoje dorosłych i niepełnoletnie dzieci)
  • CHF 100.- od osób prawnych (stowarzyszenia, instytucje)

Płacimy za pośrednictwem poczty albo e-bankingiem na konto:

Postfinance 17-409496-6
IBAN CH11 0900 0000 1740 9496 6
BIC POFICHBEXXX

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji członkowskiej i o przesłanie jej na adres stowarzyszenia.

Deklaracja członkowska w formacie PDF

Szczegółowe informacje dotyczące członkostwa znajdują się w Statucie Stowarzyszenia.

PL / FR

Kategorie

Archiwa

Nos sponsors

Polish-Shop
Ambassade de Pologne
ATCA
Editions Noir sur Blanc
Denta-Brice
Zernex
1magazin