Dla dzieci

Szkoła polska

Polska Szkoła Języka Ojczystego w Lozannie została założona przez Polską Misję Katolicką. Jej głównym celem jest  nauka języka polskiego oraz historii i dziejów narodu polskiego.
Szkoła stwarza warunki do kształtowania w dzieciach umiejętności kulturalnego zachowania się w kontaktach społecznych, w przyswajaniu takich nadrzędnych wartości jak: dobro, prawda, uczciwość i przyjaźń, a lekcje katechezy (dla chętnych) są okazją do poznania i zrozumienia prawd wiary. Szkoła w Lozannie to szkoła,  która  dba o poprawność języka ojczystego zarówno w mowie jak i w piśmie, troszczy się o dobro rodziny i szanuje tradycje  narodowe.

Zajęcia odbywają się w środy w salach przy kościele parafii Saint-Nicolas de Flüe w Lozannie.

Szkoła działa dzięki zaangażowaniu i dobrej woli rodziców, nauczycieli i dzieci polskiego pochodzenia, mieszkających w Lozannie i okolicach. Celem jej istnienia jest wspieranie rodziców w nauczaniu ich dzieci języka polskiego, polskiej historii, geografii i przekazywaniu dzieciom ojczystych tradycji.

Przyłącz się do nas
Wszystkich zainteresowanych działalnością szkoły zapraszamy do skontaktowania się z nami.
Czekamy na nowych uczniów i nauczycieli.
strona internetowa: szkola.polskamisja.ch
nasz adres: szkolalozanna@gmail.com
Polska Misja Katolicka w Szwajcarii
12, Chemin des Falaises
1723 Marly / Fribourg

PL / FR

Archiwa

Nos sponsors

Polish-Shop
Ambassade de Pologne
ATCA
Editions Noir sur Blanc
Denta-Brice
Zernex
1magazin