zarząd

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2014, uczestnicy wybrali 6-osobowy Zarząd APL w składzie :

Prezes
Joanna Kondracka

Vice-prezes
Izabela Bukowska

Vice-prezes
Anna Pilipiec-Kawecka

Skarbnik
Justyna Kuderska

Pozostali członkowie
Katarzyna Jonin, Sylwia Marendaz.

Walne Zgromadzenie wybrało rownież członkόw Komisji Rewizyjnej : 

Edyta Kubska
Joanna Malik-Jodłowska

Zarząd wykonuje decyzje Walnego Zgromadzenia i kieruje pracą Stowarzyszenia.

Członkiem Zarządu może zostać każda osoba zainteresowana rozwijaniem działalności Stowarzyszenia i realizacją jego celόw.

Członkowie wybierani są na okres 2 lat na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd zbiera się tak czesto jak wymaga tego działalność Stowarzyszenia.

Szczegόłowe informacje dotyczące Zarządu znajdują się w Statucie Stowarzyszenia.

 

Polska biblioteka w Lozannie

06.11.2018

Najbliższe spotkanie w bibliotece

więcej »

SPONSORZY


Ambasada RP w Bernie