Szkoła Polska

Polska Szkoła Języka Ojczystego w Lozannie została założona przez Polską Misję Katolicką. Jej głównym celem jest  nauka języka polskiego oraz historii i dziejów narodu polskiego.

Szkoła stwarza warunki do kształtowania w dzieciach umiejętności kulturalnego zachowania się w kontaktach społecznych, w przyswajaniu takich nadrzędnych wartości jak: dobro, prawda, uczciwość i przyjaźń, a lekcje katechezy (dla chętnych) są okazją do poznania i zrozumienia Prawd Bożych. 

Szkoła w Lozannie to szkoła,  która  dba o poprawność języka ojczystego zarówno w mowie jak i w piśmie, troszczy się o dobro rodziny i szanuje tradycje  narodowe.

Zajęcia odbywają się w środy w salach przy kościele parafii Saint-Nicolas de Flüe w Lozannie.

Szkoła działa dzięki zaangażowaniu i dobrej woli rodziców, nauczycieli i dzieci polskiego pochodzenia, mieszkających w Lozannie i okolicach. Celem jej istnienia jest wspieranie rodziców w nauczaniu ich dzieci języka polskiego, polskiej historii, geografii i przekazywaniu dzieciom ojczystych tradycji.


Przyłącz się do nas

Wszystkich zainteresowanych działalnością szkoły zapraszamy do skontaktowania się z nami.

Czekamy na nowych uczniów i nauczycieli.

strona internetowa: www.polskamisja.ch

nasz adres: szkolalozanna AT gmail.com

Polska Misja Katolicka w Szwajcarii

12, Chemin des Falaises 

1723 Marly / Fribourg

 

SPONSORZY


Ambasada RP w Bernie