członkostwo

Członkiem Polskiego Stowarzyszenia w Lozannie mogą zostać osoby fizyczne mające ukończony 18 rok życia oraz osoby prawne (stowarzyszenia, instytucje) oświadczające zgodność z celami Stowarzyszenia.

Prawa członkowskie nabywa się przez opłacenie składki członkowskiej, która wynosi na 2018 rok : 

30 fr.- od członka zwyczajnego

50 fr.- od rodziny (dwoje dorosłych; dwoje dorosłych i niepełnoletnie dzieci)

100 fr.- od osób prawnych (stowarzyszenia, instytucje)

Płacimy za pośrednictwem poczty albo e-bankingiem na konto:

Postfinance 17-409496-6

IBAN CH11 0900 0000 1740 9496 6

BIC POFICHBEXXX

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji członkowskiej i o przesłanie jej na adres :

Association Polonaise de Lausanne 

c/o ATCA Sàrl 
Av. des Boveresses 44
1010 Lausanne

Deklaracja członkowska w formacie PDF

Szczegółowe informacje dotyczące członkostwa znajdują się w Statucie Stowarzyszenia.

 

Polska biblioteka w Lozannie

06.11.2018

Najbliższe spotkanie w bibliotece

więcej »

SPONSORZY


Ambasada RP w Bernie